Wettelijke vermeldingen

Website aangeboden door

 

LOUVRE HOTELS GROUP

SAS ( Franse vennootschapvorm ‘société par actions simplifiée’) met een kapitaal van 117.624.016 €, handelsregister Nanterre 309 071 942,

Tour Voltaire 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX  - Frankrijk

Uitgavedirectie: Directie Marketing van LOUVRE HOTELS GROUP


TOESTEMMING EN REPRODUCTIERECHT

Door de gebruiker toegang te verlenen tot deze website en tot alle hieraan gelinkte websites, geeft LOUVRE HOTELS GROUPde gebruiker de toestemming om deze website te gebruiken in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. De toestemming geeft de gebruiker het recht om de inhoud van de website voor privaat gebruik aan te wenden.

 

De merken en logo's die op de website staan, zijn intellectuele eigendom van LOUVRE HOTELS GROUP.

 

Het is verboden om deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOUVRE HOTELS GROUP. De gedeeltelijke of totale reproductie van deze website of van elementen van deze website op om het even welke drager, is uitsluitend toegelaten voor persoonlijke doeleinden.

 

Behalve indien anders vermeld, zijn de teksten die op deze website online worden geplaatst de intellectuele en wettelijke eigendom van de uitgever, LOUVRE HOTELS GROUP.

 

De oorspronkelijke teksten mogen vermeld worden in overeenstemming met de voorwaarden die afgekondigd worden door artikel L 122-5 van de Franse wet inzake intellectuele eigendom, op voorwaarde dat deze duidelijk of in de vorm van een hyperlink vermeld wordt op de URL van de website. Elke fotografische reproductie op de website is eigendom van LOUVRE HOTELS of de auteur gaf voorafgaand toestemming om deze te gebruiken. Voor elke link vanop deze website werd er vooraf toestemming verleend, voor elke link naar deze website moet er vooraf schriftelijke toestemming worden verleend.

 

VERWERKING VAN NAAMSGEGEVENS: ENGAGEMENTEN

Onder treft u de voorwaarden van ons engagement met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Aan de hand van deze engagementen willen we u graag informeren over de wijze waarop we deze gegevens gebruiken en op welke wijze u te werk moet gaan indien u een wijziging wenst aan te brengen.

 

1- Aard van de verzamelde persoonsgegevens

De verzamelde gegevens zijn afkomstig uit de gegevens die u opgeeft bij uw reservatie en wanneer u intekent voor onze nieuwsbrief.

 

2- Wat doen we met deze gegevens?

De informatie die u ons verstrekt worden enkel doorgegeven aan LOUVRE HOTELS GROUP en aan de hotels van LOUVRE HOTELS GROUP.

 

Deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw reservatie (rubrieken Reserveren, Zoeken, Reservatie opvolgen en uw intekening voor de nieuwsbrief).

 

In overeenstemming met de Franse wet inzake Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, beschikt u over het recht op inzage, wijziging, rechtzetting en wissen van de gegevens die u betreffen. U kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen of door ons een brief te bezorgen op het volgende postadres: LOUVRE HOTELS GROUP - Service Gestion des Fichiers, LOUVRE HOTELS Tour Voltaire 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX - Frankrijk..

 

3- Cookies

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken, moet u cookies aanvaarden.

 

Een cookie is een groep van gegevens die uw browser opslaat. Voor deze website bevat deze cookie een sessie-identificatie waardoor u verbonden kan blijven terwijl u van het ene scherm naar het andere gaat. Dit wordt gecreëerd wanneer u op de website inlogt en verloopt automatisch zodra u het venster van uw browser sluit, of na 30 minuten.

 

Indien u bij het openen van de website een melding krijgt waarin u gevraagd wordt om een cookie te aanvaarden, dan aanvaardt u deze best. Indien u een cookie weigert dan kan dat ervoor zorgen dat de website niet naar behoren werkt waardoor u niet optimaal gebruik kan maken van de site.

 

VERKLARINGEN

Verklaring bij de CNIL (Franse Commissie Informatica en Vrijheden die instaat voor de automatische verwerking van persoonsgegevens in het kader van een website) onder nummer 716649 op 31 augustus 2000.

FOTO CREDITS

Niet-contractuele foto's

T. Sauvage, C. Bielsa, Bottin Cartographe. 

 

Neem schriftelijk contact met ons op indien u problemen ondervindt om dit te raadplegen:

LOUVRE HOTELS GROUP

Tour Voltaire

1 place des Degrés

92800 PUTEAUX  

Uw veiligheid: onze prioriteit
×