Health-and-Safety Charter of Commitment – Louvre Hotels Group


Last update on 17 Czerwiec 2020

Karta zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny – Louvre Hotels Group

Zaktualizowano 8 czerwca 2020 r.

Health-and-Safety Charter of Commitment

Ponieważ Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze, stworzyliśmy w Louvre Hotels Group konkretną Kartę zobowiązań, która obowiązuje wszystkie nasze hotele.

NASZYM NAJWYŻSZYM PRIORYTETEM JEST WITAĆ PAŃSTWA W BEZPIECZNYCH WARUNKACH

Od początku pandemii wprowadziliśmy wiele środków prewencyjnych. Louvre Hotels Group wdrożyła konkretne programy szkoleniowe dla wszystkich pracowników w celu zapewnienia pełnej zgodności z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, rządu i regionalnych agencji ds. zdrowia.

 

Protokoły higieniczne obowiązujące w naszych hotelach zostały wzmocnione, aby zagwarantować bezpieczne warunki dla Państwa i naszych pracowników.

 

Nasze zespoły są regularnie szkolone i monitorowane

 • W każdym hotelu wyznaczono osobę do kontaktu, której obowiązkiem jest nadzorowanie wdrażania środków ochrony, szkolenie pracowników oraz przestrzeganie wytycznych w zakresie bezpieczeństwa.

 • Wszyscy członkowie naszego personelu nieustannie otrzymują aktualne informacje, konkretne szkolenia i są poddawani regularnym ocenom w zakresie wszystkich nowych procedur.

 • Wszyscy pracownicy mają łatwy dostęp do widocznych tablic informacyjnych dotyczących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa oraz zachowań prewencyjnych.

 • Wprowadzone zostały restrykcyjne procedury czyszczenia i odkażania pokoi oraz obszarów wspólnych kilka razy w ciągu dnia (w szczególności: przyciski w windach co 2 godziny, klamki, krzesła, stoły, wyłączniki, podłogi itp.).

 • Usunięcie wszystkich niepotrzebnych przedmiotów z pokoi i obszarów wspólnych (poduszki ozdobne, pledy, długopisy, zestawy do parzenia kawy i herbaty itp.).

 

Udogodnienia: bezpieczeństwo jest najważniejsze (lista niekompletna)

Sale seminaryjne (zgodnie z instrukcjami 4 m² na osobę), jak również jadalnie, zaczynają być ponownie otwarte w naszych placówkach, a dostosowana oferta gastronomiczna jest dostępna we wszystkich naszych hotelach.

Baseny i spa są teraz otwarte w niektórych hotelach, o ile pozwalają na to warunki.

Aby uzyskać informacje o konkretnych usługach i podjętych działaniach, należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem.

 

 

 • Przed przyjazdem

 • Kontaktujemy się z Państwem w celu sprawdzenia godziny przyjazdu, aby zapewnić płynny proces zameldowania i wymeldowania.

 • Wietrzymy każdy pokój przez przynajmniej 2 godziny dziennie.

 • W miarę możliwości stosujemy przynajmniej 24-godzinną przerwę między wyjazdem a przyjazdem gości meldowanych w tym samym pokoju.

 • Wszystkie klucze/karty są dokładnie dezynfekowane po każdym użyciu.

 • Pościel jest prana i dezynfekowana (dezynfekowana jest również każda pralnia).

 

 • Po przyjeździe

 • Do Państwa dyspozycji dostępne są dozowniki dezynfekcyjnego żelu hydroalkoholowego.

 • Wszyscy pracownicy recepcji noszą maski; mają dostęp do dozowników żelu hydroalkoholowego i chusteczek do dezynfekcji, dzięki którym są w stanie utrzymywać swoje miejsce pracy w doskonałej czystości; oprócz tego ich stanowiska pracy wyposażono w plastikowe ekrany ochronne lub noszą oni plastikowe przyłbice.

 • Na podłodze w recepcji wyznaczono taśmą odległość 1,5 metra, co ułatwia zachowanie dystansu społecznego.

 • Aby maksymalnie ograniczyć kontakt, można:

 • zapłacić za pobyt kartą kredytową (preferowana opcja); wszystkie terminale do kart kredytowych są dokładnie czyszczone przed i po każdym użyciu;

 • zamawiać śniadanie i kolację na wynos lub do pokoju (ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej higieny, posiłki są owijane folią).

 

 • W trakcie pobytu

 • W pokojach i obszarach wspólnych przedstawione są zaktualizowane wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Do Państwa dyspozycji dostępne są mapy przedstawiające schematy ruchu wraz ze środkami pozwalającymi zachować dystans społeczny (jeśli to możliwe).

 • Obszar do siedzenia na recepcji został przearanżowany zgodnie z zalecanym protokołem dotyczącym utrzymywania 1,5-metrowego dystansu społecznego.

 • Wdrożenie surowych protokołów dotyczących czyszczenia i odkażania pokoi zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i higieny, z użyciem określonych zalecanych produktów (dezynfekcja, częste i dokładne mycie rąk przez naszych pracowników, szczegółowe wskazówki dotyczące czyszczenia itp.).

 • Wzmocnione środki bezpieczeństwa we wszystkich obszarach gastronomicznych w zakresie serwowania śniadań/kolacji do pokojów oraz na wynos, w szczególności:

 • wszyscy pracownicy związani z usługami gastronomicznymi noszą maski;

 • wszyscy pracownicy związani z usługami gastronomicznymi muszą myć ręce co 30 minut, używając mydła antybakteryjnego;

 • wprowadzenie surowych środków związanych z dezynfekcją i odkażaniem (np. codzienna dezynfekcja spustów i rur);

 • wprowadzenie środków pozwalających utrzymać 1,5-metrowy dystans społeczny.

 • Ze względów bezpieczeństwa i dla ochrony Państwa zdrowia, sprzątanie pokoi nie jest gwarantowane w przypadku kilkudniowych pobytów.

 

 

 • Podczas wyjazdu

 • Będą Państwo mieli do dyspozycji kosz lub inny pojemnik na klucz/kartę (dezynfekowany przed i po każdym użyciu).

 • Otrzymają Państwo fakturę drogą elektroniczną.

 

 

 

Wszystkie powyższe środki związane z bezpieczeństwem i higieną wyszczególniono także w tym miejscu.

 

POBYT MOŻNA PRZEŁOŻYĆ LUB ANULOWAĆ

 

Warunki anulowania rezerwacji*

Niniejsze Warunki anulowania rezerwacji są stosowane w odniesieniu do Rezerwacji indywidualnych**, i zastępują oraz mają pierwszeństwo wobec wszystkich uprzednich wersji Warunków.

Zaktualizowano 8.06.2020 roku

- W odniesieniu do wszystkich istniejących i przyszłych rezerwacji do dnia, oraz włącznie z 31 maja 2020 r.:

 

W odniesieniu potwierdzonych przed 14 marca 2020 r. (na pobyt rozpoczynający się przed 31 maja), klienci posiadający rezerwację nieelastyczną (bez możliwości zwrotu kosztów oraz zmiany) mogą przełożyć (1) swoją rezerwację na późniejszy termin do dnia 30 maja 2021 r. bezpłatnie, lub otrzymać bezpłatnie zwrot kosztów (prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem).

W odniesieniu do rezerwacji dokonanych od 14 marca 2020 r. (na pobyt rozpoczynający się przed 31 maja), klienci posiadający rezerwację nieelastyczną (bez możliwości zwrotu kosztów oraz zmiany) mogą bezpłatnie przełożyć (1) swoją rezerwację na późniejszy termin do dnia 30 maja 2021 r. (prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem).

- W odniesieniu do nowych rezerwacji i pobytów z datą przyjazdu w przyszłości:

Wszystkie nowe rezerwacje dokonane w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. (bez względu na okres pobytu) we wszystkich krajach i hotelach LHG* można zmienić (1) lub anulować bezpłatnie do 24 godzin przed przyjazdem. Klienci posiadający rezerwację nieelastyczną (bez możliwości zwrotu kosztów oraz zmiany) mogą teraz skorzystać z powyższych warunków w odniesieniu do każdej nowej rezerwacji.

Nasze Ogólne warunki anulowania mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich rezerwacji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r., bez względu na okres pobytu.

- Konkretne warunki:

We wszystkich obszarach podlegających ograniczeniom podróży

Środki obowiązujące w każdym kraju zastępują wyżej wymienioną globalną politykę handlu.

Hotele we Francji:

W odniesieniu do rezerwacji anulowanych od 1 marca 2020 r. do 15 września 2020 r., klientom będzie przysługiwać voucher (2) zamiast zwrotu kosztów, opiewający na pełną wartość ich rezerwacji, do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od daty wydania (Zarządzenie memorandowe nr 2020-315 z dnia 25 marca 2020 r.).

Powyższe środki mogą być stosowane w przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem biur podróży, internetowych platform rezerwacyjnych lub dowolnej, innej zewnętrznej witryny internetowej.

W takich przypadkach zalecamy, aby nasze hotele kierowały takie prośby o zmianę lub anulowanie rezerwacji do odpowiednich biur podróży, internetowych platform rezerwacyjnych lub zewnętrznej witryny internetowej.

*Wyjątki i/lub ograniczenia do niniejszych warunków anulowania rezerwacji mogą mieć zastosowanie w niektórych hotelach i krajach, wedle własnego uznania danych hoteli. Prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem w celu potwierdzenia stosownych warunków.

**zgodnie z definicją zawartą w naszym Ogólnym regulaminie sprzedaży

(1) Istniejące rezerwacje można zmieniać z zastrzeżeniem dostępności; z nowym okresem pobytu może wiązać się zmiana ceny.

(2) Prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem w celu anulowania rezerwacji i otrzymania vouchera.

Twoje bezpieczeństwo: nasz priorytet
×