Skontaktuj się z nami

Wszelkie pytania lub komentarze dotyczące pobytu w jednym z naszych hoteli, strony internetowej i jej funkcjonalności, programu lojalnościowego, rozwoju i franszyzy należy kierować za pośrednictwem niniejszego formularza przeznaczonego zarówno dla prasy, jak i klientów. Postaramy się bezzwłocznie odpowiedzieć.

Twoje bezpieczeństwo: nasz priorytet
×