Logo Premiere Classe

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN DIENSTEN DOOR DE LOUVRE HOTELS GROUP

Bijgewerkt op 28/09/2022

 

EIGENAAR, HOST EN EDITOR VAN DE WEBSITE

LOUVRE HOTELS GROUP
Vereenvoudigde aandelenvennootschap (naar Frans recht) met aandelenkapitaal van €117.624.016, Handelsregister Nanterre 309 071 942 met het hoofdkantoor gevestigd te :
Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX LA DÉFENSE

Publicatiemanager: Françoise HOUDEBINE

Telefoonnummer: +33 (0)1.73.21.98.99 - E-mail:  relation@louvre-hotels.com
Individueel btw-nummer: FR 16 309 071 942
SIRET: 309 071 942 00 127

 

VERWIJZING VAN MOBIELE APPS 

Google Play Store

Apple Store

 

LEES VOOR ELKE RESERVERING/BOEKING EERST DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN DIENSTEN DOOR DE LOUVRE HOTELS GROUP ZORGVULDIG DOOR

Als hoofd van een hotelketen verkoopt LOUVRE HOTELS GROUP de Diensten zoals getoond op haar LOUVRE HOTELS GROUP verkoopsite, op de verkoopsites van haar Commerciële merken en, in haar mobiele applicaties en op een platform dat bestemd is voor haar loyaliteitsprogramma (hierna “Diensten” genoemd).

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “AV”) gelden voor elke Boeking, gedaan door een niet-handelspersoon in persoonlijke hoedanigheid, (hierna de “Gast”) op de Diensten van de LOUVRE HOTELS GROUP, in een Vestiging gelieerd aan de LOUVRE HOTELS GROUP uitgevoerd met name onder de merken Première Classe, Hosho Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige, Kyriad Direct, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip, Sarovar, Tulip Résidences (hierna de “Commerciële merken”) en in de Vestigingen onder partnermerken (de “Partners”).

De Gast wordt uitgenodigd contact op te nemen met de geselecteerde Vestiging voor de Algemene Verblijfsvoorwaarden van iedere Vestiging (hierna de “ A&V van Verblijf ”).

Door gebruik van de Diensten verklaart de Klant wettelijk bekwaam te zijn om gehouden te zijn aan deze AV en garandeert de juistheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

De Klant kiest de Aanbiedingen die op de Diensten worden geboden en gelden op het moment van raadpleging. 

De Klant stemt in met de AV tijdens Reservering/Boeking, d.w.z. de Klant verklaart daarmee kennis te hebben genomen van de AV en deze te aanvaarden zonder voorbehoud; zonder aanvaarding is een Reservering/Boeking niet mogelijk.

Verkoop van Partnermerken :

De relatie van de LOUVRE HOTELS GROUP met de Partnermerken wordt gestuurd door zakelijke overeenkomsten, aangegaan tussen LOUVRE HOTELS GROUP en de Partners. De toepasselijke voorwaarden voor de op de Diensten onder de Partnermerken gedane Reserveringen/Boekingen staan omschreven in artikel 5 van de AV.

De Gast neemt ook nota van het feit dat de Partners de Gast kunnen vragen hun eigen Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden als onderdeel van een Reservering. Wanneer een reservering wordt gemaakt in een hotel van een Partner van LOUVRE HOTELS GROUP, moet de gast contact opnemen met de geselecteerde Partner om te informeren naar hun Algemene Verblijfsvoorwaarden.

 

SECTIE 1 : DEFINITIES

De hieronder gedefinieerde termen met een Hoofdletter die in het enkelvoud of meervoud worden gebruikt in de AV, hebben de volgende betekenis :

“ Mobiele applicaties“ : Verwijst naar de mobiele applicaties, uitgevoerd door LOUVRE HOTELS GROUP, die de Gast kan downloaden en openen vanaf een mobiele telefoon of tablet, waarop de Gast Reserveringen/Boekingen kan doen bij de Vestigingen.

“ Gast(en) ” : Verwijst naar een niet-handelspersoon, volwassen en bekwaam, die persoonlijke Reserveringen/Boekingen doet (in tegenstelling tot groepsboekingen) voor privégebruik op de LOUVRE HOTELS GROUP Diensten.

“ AV van Verblijf ” : Verwijst naar het/de document(en), uitgegeven door iedere Vestiging met een omschrijving van de Algemene Voorwaarden van Verblijf in hun Vestiging, met name in- en uitchecktijden, kinderbeleid, enz.  De Klant wordt gevraagd contact op te nemen met de gekozen Vestiging voor hun Algemene Voorwaarden van Verblijf.

“ Gegevens ” : Verwijst naar alle door de Gast bij de Reservering/Boeking verstrekte informatie over de Gast zelf en over derde partij personen voor wie ze de Reservering/Boeking doen, inclusief Persoonsgegevens.

“ Persoonsgegevens ” : Verwijst naar alle informatie over een natuurlijke persoon die, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, geïdentificeerd of identificeerbaar is, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn/haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 “Vestiging(en) ” : Verwijst naar de hotelvestigingen onder de Commerciële merken van de LOUVRE HOTELS GROUP of de Partners, waarvoor een Gast een Reservering/Boeking kan doen met gebruikmaking van de Diensten, en, waar van toepassing, van de hotelvestigingen van de Partners.

Aanbieding(en)”: verwijst naar de aangeboden accommodatie (bedden, kamers, appartementen, villa’s, enz.) in een Vestiging, geadverteerd in de Diensten, inclusief met name de omschrijving van de Vestiging, de presentatie en specifieke kenmerken van elke accommodatie, het toepasselijke tarief, de garantie- en annuleringsvoorwaarden. De Gast wordt eraan herinnerd dat afhankelijk van de geboekte Vestiging de AV van Verblijf van de Vestiging van toepassing kunnen zijn. Waar van toepassing kan de Gast contact opnemen met de geselecteerde Vestiging voor meer informatie.

 “ Partner(s) ” : Verwijst naar enige commerciële Partner van de LOUVRE HOTELS GROUP, leider in de hotel- en toerismesector, die zijn werkzaamheden verricht onder de commerciële merken waarvan de Partner eigenaar is en waarmee LOUVRE HOTELS GROUP een overeenkomst is aangegaan voor het beschikbaar stellen van de verkoop van accommodaties in de vestigingen van de Partner op de Diensten.

 “ Reservering(en/Boeking(en) ” ; “ Reservering(en)/Boeking(en) online ”: Reservering(en/Boeking(en) van accommodaties bij een Vestiging  via de Diensten.

“ Persoonlijke Reserveringen/Boekingen ” : in tegenstelling tot een “ groeps ”boeking, dat wil zeggen een boeking waarbij sprake is van een maximaal aantal accommodaties en/of personen. Bij overstijging van het maximale aantal is deze AV niet van toepassing en gelden de AV en tarieven voor groepsboekingen. Dienaangaande maken we de Klant erop attent dat LOUVRE HOTELS GROUP en/of de Vestiging het recht hebben een persoonlijke boeking te annuleren en de Klant door te verwijzen naar de afdeling voor groepsboekingen, indien ze opmerken dat twee successievelijke online boekingen zijn gedaan door dezelfde klant en/of dezelfde personen die opgegeven zijn voor het verblijf, voor dezelfde verblijfdata en inclusief een aantal accommodaties en/of personen die het maximum aantal voor een persoonlijke boeking op de Diensten overstijgen.

“Diensten”: betekent de Website, de Websites van de commerciële merken, de website van het loyaliteitsprogramma van de LOUVRE HOTELS GROUP en de Mobiele Applicaties. met behulp waarvan Gasten Individuele Reserveringen/Boekingen kunnen doen in de Vestigingen.

“ Site ” : Verwijst naar de door LOUVRE HOTELS GROUP beheerde website onder het merk LOUVRE HOTELS GROUP, waarop de Commerciële merken van de LOUVRE HOTELS GROUP op de markt worden gebracht en waarop de Gasten Reserveringen/Boekingen kunnen doen bij de Vestigingen.  

“ Websites van de Commerciële merken ” : Verwijst naar de websites, waarop de Commerciële merken van de LOUVRE HOTELS GROUP en (op bepaalde websites) de Partnermerken, op de markt worden gebracht en waarop de Gasten persoonlijkeReserveringen/Boekingen kunnen doen bij de Vestigingen.

“ Gereserveerd tarief ” : betekent de prijs en de toepasselijke voorwaarden (annulering, wijzigingen, enz.) volgens deze AV en de Aanbieding, gedaan door de Vestiging, geselecteerd en aanvaard door de Gast als onderdeel van zijn/haar Reservering/Boeking en na bevestiging van zijn/haar Reservering/Boeking. Dit tarief kan inclusief lokale en/of aanvullende belasting zijn, met name afhankelijk van de door de Klant geselecteerde aanvullende diensten.

 

SECTIE 2 : REIKWIJDTE : PERSOONLIJKE RESERVERINGEN/BOEKINGEN

Deze AV is uitsluitend van toepassing op persoonlijke Reserveringen/Boekingen die gedaan zijn op de Diensten.

Conform de Diensten en de AV is negen (9) het maximale aantal accommodaties en vijftien (15) het maximale aantal personen dat bij een persoonlijke Reservering/Boeking kan worden geboekt.

Voor een Reservering/Boeking voor een groter aantal mensen en/of accommodaties moet de Gast het contactformulier invullen op de “ Contact ” pagina van de Diensten.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn als onderdeel van de verkoop bij Partnervestigingen. In dat geval verwijzen we de Gast naar artikel 5 van de AV.

 

SECTIE 3: RESERVERINGEN/BOEKINGEN – ALGEMENE REGELS

1. Boekingsproces

De online Reservering/Boeking door de Gast wordt gedaan op de Diensten.

-De Reservering/Boeking wordt geacht te bestaan uit het meedelen aan de Gast   van een boekingsnummer op het bevestigingsscherm; de Gast ontvangt zijn/haar boekingsbevestiging via e-mail.

Voor iedere Reservering/Boeking krijgt de Klant een boekingsnummer toegewezen. Dit stelt de Klant in staat zijn/haar Reservering/Boeking te annuleren, wanneer de specifieke Algemene Voorwaarden behorend bij het voor de Klant gereserveerde tarief dit mogelijk maken.

De Gast neemt op zich, voorafgaand aan een Reservering/Boeking op de Diensten, de benodigde informatie op het online boekingsformulier in te vullen.

2. Prijsweergave

Voor een Reservering/Boeking op een Dienst geldt de prijs die van kracht is op het moment dat de Klant de Dienst raadpleegt.

Afhankelijk van de wetgeving van het land worden de“ van ” prijzen weergegeven inclusief of exclusief belastingen, van kracht op het moment van inzage.  Voorafgaand aan de bevestiging van de Reservering/Boeking wordt in ieder geval de door de Klant te betalen prijs weergegeven met de toepasselijke belastingen in de boekingssamenvatting. Prijzen zijn inclusief belastingen, zoals van toepassing op het moment van inzage en elke wijziging aan het toepasselijke tarief wordt automatisch toegepast op de getoonde prijzen op de factuurdatum.

De prijzen worden standaard weergegeven in de valuta van het land van waaruit de Dienst door de Klant wordt geraadpleegd of standaard gedefinieerd door de zoekmachine waarmee de Klant de Dienst raadpleegt.

Een conversie naar andere valuta dan die welke gebruikt wordt door de Vestiging, wordt slechts ter informatie genoemd en niet op een contractuele basis.

Alle Reserveringen/Boekingen, ongeacht de origine, worden betaald in de lokale valuta van de Vestiging, met uitzondering van specifieke voorwaarden, ter plaatse aangegeven door de Vestiging. De Gast kan rechtstreeks contact opnemen met de Vestiging voor deze informatie en de AV van Verblijf.

Als de schuld aan de Vestiging wordt voldaan in valuta anders dan bevestigd in de Reservering/Boeking, zijn de wisselkosten voor de Klant.

In geval van wijzigingen in de voorwaarden van de Aanbieding tijdens het Boekingsproces op de Dienst (bijv. tarieven, beschikbaarheid, enz.) wordt de Klant geïnformeerd voordat zijn/haar Reservering/Boeking wordt bevestigd.

De prijzen zijn dynamiek en te allen tijde onderhevig aan wijzigingen, maar dit geldt niet voor reeds bevestigde Reserveringen/Boekingen, met uitzondering van wijzigingen in door de wetgeving opgelegde belastingen.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn als onderdeel van de verkoop bij Partnervestigingen. In dat geval verwijzen we de Gast naar artikel 5 van de AV.

3.“ Beste prijsgarantie ” pictogram

Het “Beste prijsgarantie” pictogram garandeert de Gast het voordeel van het laagste tarief, beschikbaar online op het moment van inzage. Deze garantie geldt alleen voor de Commerciële merken PREMIERE CLASSE, CAMPANILE en KYRIAD, KYRIAD PRESTIGE en KYRIAD DIRECT.

Indien de Gast op een andere website een nacht in de Vestiging vindt tegen lagere kosten, vergoedt LOUVRE HOTELS GROUP het verschil, onderhevig aan naleving van de hieronder beschreven toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden :

 • Deze garantie geldt voor alle Vestigingen die profiteren van het “Beste prijsgarantie” pictogram op de Diensten.
 • De tarieven waarop de online beste prijsgarantie van toepassing is, moeten toegankelijk zijn voor openbare personen en beschikbaar zijn van Reservering/Boeking, met uitzondering van met name:
  • Tarieven gereserveerd voor groepen/seminars
  • Tarieven gereserveerd voor bedrijven/touroperators
  • Tarieven gereserveerd voor Leden van een LOUVRE HOTELS GROUP loyaliteitsprogramma
  • Tarieven gereserveerd voor Partners van de LOUVRE HOTELS GROUP Commerciële merken
  • Tarieven gereserveerd voor personeel van de Louvre Hotels Group
 • De goedkopere Aanbieding moet identiek zijn aan die welke door de Gast is gereserveerd op de Diensten, ofwel het verblijf van één nacht:
  • In dezelfde Vestiging (dezelfde naam en hetzelfde adres)
  • Op dezelfde data en voor hetzelfde aantal nachten
  • In hetzelfde soort accommodatie (eenpersoons, tweepersoons, driepersoons, vierpersoons)
  • Voor hetzelfde aantal mensen
  • In dezelfde valuta
  • Met dezelfde Algemene Verkoopvoorwaarden
 • De beste prijsgarantie geldt alleen voor accommodaties (alleen kamers) exclusief andere belastingen, fooien, maaltijden en andere kosten.
 • In geval u, ten tijde van uw Reservering/Boeking, een tarief vindt op een andere website dat lager is dan het tarief gereserveerd op onze Dienst, nodigen we u uit het op onze Diensten beschikbare formulier in te vullen na uw Verblijf, aangevuld met de gevraagde ondersteunende documenten.

Voor de bovengenoemde Commerciële merken kan  de Gast klikken op de onderstaande links voor het downloaden van het formulier :

PREMIERE CLASSE

CAMPANILE

KYRIAD, KYRIAD PRESTIGE EN KYRIAD DIRECT:https://www.kyriad.com/sites/default/files/media/formulaire_-_meilleur_prix_garanti_-_2015.pdf

 

E-mailadres: Contact voor Gasten, Louvre Hotels Group - Tour Voltaire, 1 place des Degrés 92800 Puteaux.-

E-mailadres : Gastcontact, Louvre Hotels Group – Klantenservice- - Village 5 – 50 place de l’Ellipse – CS 70050 – 92081 La Défense Cedex Frankrijk

E-mailadres : contactclient@louvre-hotels.com

Na verwerking en validatie van uw verzoek zal Louvre Hotels Group u zo snel mogelijk per cheque het prijsverschil vergoeden.

 

4. Annulering/aanpassing van de Reservering/Boeking door de Gast

 • Voor iedere Reservering/Boeking wordt de Gast een boekingsnummer toegewezen, waardoor hij/zij in staat is zijn/haar Reservering/Boeking te annuleren, mits de toepasselijke Algemene Voorwaarden van het door de Gast gereserveerde tarief dit toelaten.
 • De voorwaarden van het gereserveerde tarief bevatten de annulerings- en/of wijzigingsvoorwaarden van de Reservering/Boeking van de Gast. Indien mogelijk voor het door de Gast gereserveerde tarief, kan een annulering worden verricht onder de kop “Mijn Reserveringen/Boekingen” in de Gastruimte of vanuit het centrale boekingskantoor of door contact op te nemen met de Vestiging.
 • We zouden willen benadrukken dat vooruitbetaalde Reserveringen/Boekingen niet kunnen worden geannuleerd of vergoed (behalve voor de HOSHO-Vestiging, die een vooruitbetaald tarief aanbiedt dat flexibel, annuleerbaar en aanpasbaar is). Het volledige bedrag voor het Verblijf, inclusief belastingen (met uitzondering van lokale belastingen, die de Gast altijd in de Vestiging betaalt) wordt op de creditcard in rekening gebracht op de dag van de Reservering/Boeking of bij het inchecken door de Gast in de Vestiging.
  De Gast kan contact opnemen met de Vestiging voor meer informatie over de toepasselijke wetgeving.
 • De Reservering/Boeking kan rechtstreeks bij de Vestiging worden gewijzigd, waarvan de telefonische contactgegevens in de verzonden bevestigingsmail van de Reservering/Boeking staan vermeld.
 • Indien de Gast diens Verblijf onderbreekt, dient deze de volledige overeengekomen prijs te voldoen.
 • Alle Reserveringen/Boekingen worden op naam gedaan en kunnen in geen geval worden overgedragen naar een derde partij, noch kosteloos, noch tegen betaling, noch vanuit een zakelijke hoedanigheid.
 • Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn als onderdeel van de verkoop bij Partnervestigingen. In dat geval wordt de Gast verwezen naar artikel 5 van de AV.

 

Reclame-aanbiedingen: De Diensten kunnen reclame-aanbiedingen doen. Indien van toepassing worden de voorwaarden van de aanbiedingen vermeld op de pagina van de aanbieding en in de algemene voorwaarden van het gereserveerde tarief.

In toepassing van artikel L.121-21-8 van het consumentenrecht, is het recht op terugtrekking, zoals vermeld in artikel L.121-21, niet van kracht.

 

5. Boekings-/Reserveringstijden voor de Diensten

In de meeste Vestigingen, stopt de online verkoop van accommodaties via de Diensten op dezelfde dag tussen 20.30 en 22.00 uur (lokale tijd van de Vestiging), afhankelijk van het commerciële merk. De Gast kan na dit tijdstip contact opnemen met de Vestiging om te vragen naar beschikbare accommodaties. 

Let op: de meeste Vestigingen van CAMPANILE, PREMIERE CLASSE en KYRIAD, KYRIAD DIRECT en KYRIAD PRESTIGE sluiten om 23.00 uur (lokale tijd van de Vestiging). Late aankomst is mogelijk; de Gast kan contact opnemen met de Vestiging voor de Algemene Voorwaarden hieromtrent.

De Gast kan contact opnemen met het hotel voor de AV van Verblijf van de gekozen Vestiging.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn als onderdeel van de verkoop bij Partnervestigingen. In dat geval wordt de Gast verwezen naar artikel 5 van de AV.

 

SECTIE 4: BETALING

1. Algemene regels  

 • Alle Reserveringen/Boekingen, ongeacht de origine, worden betaald in de lokale valuta van de Vestiging, tenzij anderszins bepaald. De Klant wordt uitgenodigd contact op te nemen met de Vestiging voor de AV van Verblijf en specifieke betalingsvoorschriften.
 • Als de schuld aan de Vestiging wordt voldaan in valuta anders dan bevestigd in de Reservering/Boeking, zijn de wisselkosten voor de Klant.
 • Bankgarantie: Voor een op de Diensten gedane Reservering/Boeking, exclusief Reserveringen/Boekingen waarvoor betaling vooraf online verplicht is, wordt de Gast gevraagd naar zijn/haar creditcardnummer (en vervaldatum) als garantie. Het bedrag wordt niet afgeboekt en de betaling voor het Verblijf wordt rechtstreeks aan de Vestiging gedaan op de dag van aankomst of vertrek (afhankelijk van de AV van Verblijf van elke Vestiging), tenzij de Klant niet komt opdagen in de Vestiging en zijn/haar Reservering/Boeking niet vooraf heeft geannuleerd conform de annuleringsvoorwaarden van het gereserveerde tarief.
 • Pre-autorisatie van de bank als garantie: Elk hotel heeft specifieke pre-autorisatievereisten. Op de datum waarop de gast incheckt, kan het hotel een pre-autorisatie aanvragen bij de bank van de gast op hun creditcard om de kosten van de reservering te dekken, plus een forfaitair bedrag om de kosten te dekken die tijdens het verblijf zijn gemaakt en die niet zijn inbegrepen in het gereserveerde tarief (zoals minibarverbruik of toeristenbelasting) en eventuele schade aan de kamer veroorzaakt door de gast. De pre-autorisatie is een vast bedrag dat door het hotel wordt bepaald op basis van het aantal geboekte kamers en nachten. Dit geldbedrag wordt gereserveerd op de rekening van de kaarthouder. Afgezien van enkele zeldzame uitzonderingen met betrekking tot contracten die zijn gesloten tussen banken en leveranciers van betaalterminals (TPE), wordt de pre-autorisatie van de bank niet gedebiteerd. Afhankelijk van de bankinstelling kan het pre-autorisatieverzoek echter tijdelijk de limiet op de door de Gast gebruikte bankpas verlagen om de mogelijke debet te garanderen, of kan deze te zien zijn als een openstaande afschrijving. Aan het einde van het verblijf en na betaling van de boeking, zal het hotel verzoeken om de pre-autorisatie van de bank van de gast te annuleren, tenzij de omstandigheden waaronder het verzoek werd ingediend zich voordoen binnen de duur van het verblijf. Het duurt gewoonlijk vierentwintig (24) tot achtenveertig (48) uur om het vooraf geautoriseerde bedrag te kwijten, maar afhankelijk van de bank van de gast kan het tot zeven (7) werkdagen of meer duren. 
 • De Diensten doen een bepaald aantal reclame-aanbiedingen, waarvoor de Gast alleen vooraf online kan betalen. LET OP : In dit geval is geen wijziging, annulering of vergoeding mogelijk en het totaal voor het verblijf wordt afgeboekt van uw bankkaart. Onder toepassing van artikel L.121-21-8 van het consumentenrecht is het recht op terugtrekking in artikel L.121-21 van het consumentenrecht niet van kracht.
 • In geval van betaling vooraf: vooruitbetaalde Reserveringen/Boekingen kunnen niet worden geannuleerd of vergoed (behalve voor de HOSHO-Vestiging, die een vooruitbetaald tarief aanbiedt dat flexibel, annuleerbaar en aanpasbaar is). Het volledige bedrag voor het Verblijf, inclusief belastingen (met uitzondering van lokale belastingen, die de Gast altijd in de Vestiging betaalt) wordt op de bankkaart in rekening gebracht op de dag van de Reservering/Boeking of bij het inchecken door de Gast in de Vestiging.
  De Gast kan contact opnemen met de Vestiging voor meer informatie over de toepasselijke wetgeving.
 •  No Show  : In geval de Gast niet komt opdagen in de Vestiging op de dag van zijn/haar Reservering/Boeking, wordt de laatste beschouwd als zijnde geannuleerd en gelden de annuleringsvoorwaarden van het gereserveerde tarief. Afhankelijk van de voorwaarden van het gereserveerde tarief wordt aan de Klant de eerste nacht of het volledige Verblijf in rekening gebracht.  

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn als onderdeel van de verkoop bij Partnervestigingen. In dat geval verwijzen we de Gast naar artikel 5 van de AV.

 

2. Betalingsmethoden 

 • Betalingsmethoden op de Diensten

Betaling op de Diensten geschiedt via een bankkaart. 

De gegarandeerde betalingen vooraf op de online Diensten per bankkaart zijn beveiligd. Ze worden ofwel rechtstreeks geïnd door de geselecteerde Vestiging of via de technische dienstverlener van LOUVRE HOTELS GROUP, afhankelijk van de monetaire en geografische criteria. Waar van toepassing wordt de Gast omgeleid naar de beveiligde internetpagina van de technische dienstverlener voor het verrichten van zijn/haar betaling.

De Gast kan worden gevraagd in de Vestiging dezelfde bankkaart te tonen met het nummer dat gebruikt is bij de Reservering/Boeking als garantie voor zijn/haar Reservering/Boeking of voor het verrichten van een betaling vooraf. Gebeurt dit niet dan kan de boeking wellicht niet worden gegarandeerd. 

Bij inning van de betalingen op de Diensten, ofwel rechtstreeks door de Vestigingen, of via de technische tussenpersoon van LOUVRE HOTELS GROUP, worden Visa en Master Card bankkaarten geaccepteerd. Andere betalingsmethoden worden waarschijnlijk geaccepteerd, zoals  Carte Bleue, American Express, AlliPay, WeChatPay, UnionPay. Voor een online Reservering/Boeking en/of betaling op de Diensten kan de Klant alleen de betalingsmethoden selecteren die worden geaccepteerd door de Vestiging waarvoor de Klant een Reservering/Boeking doet.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn als onderdeel van de verkoop bij Partnervestigingen. In dat geval verwijzen we de Gast naar artikel 5 van de AV.

 • Beveiliging van betalingen op de Diensten :

Om de beveiliging van betalingen met een bankkaart op de Diensten te garanderen, moet de Klant het visuele cryptogram (CVV) aan LOUVRE HOTELS GROUP sturen dat op de achterkant van de door de Klant gebruikte bankkaart staat: De beveiliging van de betaling is gebaseerd op de authenticatie van de Klant via een code en de volledige vertrouwelijkheid van de door de Klant overgedragen gegevens.

Een betaling die ongewoon, ineffectief, onvolledig of frauduleus is, wegens oorzaken toe te schrijven aan de Klant, leidt tot annulering van de bestelling op kosten van de Klant, met behoud van civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen jegens de Klant.

 • Boekingsgegevens

Als onderdeel in de strijd tegen online fraude, kan de informatie inzake de Reservering/Boeking van de Klant worden doorgestuurd naar een door de wet geautoriseerde derde partij of een derde partij aangewezen door LOUVRE HOTELS GROUP met als enig doel de verificatie van de identiteit van de Klant, de validatie van de Reservering/Boeking en de gebruikte betalingsmethode.

Ingevolge dit onderzoek houdt LOUVRE HOTELS GROUP zich het recht voor de Klant om een fotokopie van zijn/haar identiteitskaart en/of informatie over zijn/haar identiteit te vragen. De Gast heeft het recht van toegang tot en rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens die LOUVRE HOTELS GROUP over hem/haar verwerkt, onder de voorwaarden van het beleid voor bescherming van persoonsgegevens, toegankelijk op de Dienst door te klikken op de link op de startpagina van de Diensten of de volgende link :

Op de website

 • Betalingsmethoden op de Vestiging

De geaccepteerde betalingsmethoden (buiten contante betaling) zijn als volgt: Visa en Master Card. Andere betalingsmethoden worden waarschijnlijk geaccepteerd, zoals : American Express, UnionPay, enz.

We nodigen de Klant uit contact op te nemen met de Vestiging over de geaccepteerde betalingsmethoden.

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn als onderdeel van de verkoop bij Partnervestigingen. In dat geval verwijzen we de Gast naar artikel 5 van de AV.

 

SECTIE 5 : Partners

1. Verkoop op derde partij reiswebsites

LOUVRE HOTELS GROUP gaat partnerschapovereenkomsten aan met derde partij reiswebsites.

Deze partnerschapppen zijn erop gericht de Gast in staat te stellen, middels het gebruik van de diensten van de derde partij reiswebsites, accommodaties te zoeken, selecteren en boeken in de Vestigingen van de verscheidene LOUVRE HOTELS GROUP Commerciële merken.

In dit geval is de Partner de eerste aangewezen contactpersoon van de Klant bij vragen over zijn/haar Reservering/Boeking.

De door de Klant via de derde partij reiswebsites gedane Reserveringen/Boekingen geschieden met het elektronische boekingsformulier dat online toegankelijk is op de website en de mobiele diensten van de derde partij reiswebsites.  De Algemene bepalingen en Verkoopvoorwaarden van de derde partij reiswebsites zijn van toepassing op de Reservering/Boeking van de Klant op deze derde partij reiswebsites.

De toepasselijke voorwaarden van het Verblijf van de Klant in de geselecteerde Vestiging zijn de AV van Verblijf van het betreffende hotel. De Klant kan contact opnemen met de Vestiging voor meer informatie.

 

2. Reserveringen/Boekingen bij Partnermerken

LOUVRE HOTELS GROUP gaat partnerschapovereenkomsten aan met derde partij agenten en hotel- en toerismemerken : de Partners.

Deze partnerschappen zijn erop gericht de Gast in staat te stellen accommodaties te zoeken, selecteren en boeken in de Vestigingen van de Partnermerken van LOUVRE HOTELS GROUP op de Diensten.

Waar van toepassing gaat de Klant een rechtstreekse contractuele relatie aan met de Partner waarbij hij/zij een Reservering/Boeking doet.

Op het moment dat de Klant een Reservering/Boeking doet bij een Partnermerk via de Diensten, erkent de Klant dat LOUVRE HOTELS GROUP handelt in de hoedanigheid van tussenpersoon tussen de Klant en de Partner om zijn/haar Reservering/Boeking te faciliteren.

Bij een Reservering/Boeking bij een hotel onder een van de Partnermerken van LOUVRE HOTELS GROUP wordt de Klant uitgenodigd contact op te nemen met de geselecteerde Vestiging voor de AV van Verblijf.

LOUVRE HOTELS GROUP bemiddelt en stuurt de details van de Reservering/Boeking van de Klant in een bevestigingsmail, die de klant ontvangt uit naam en namens de Partner.

De informatie over de weergegeven Partners-aanbiedingen op de Diensten is gebaseerd op de door de Partners aan LOUVRE HOTELS GROUP meegedeelde informatie. De Partners geven hun aanbiedingen op de Diensten weer via een connectiviteitssysteem of een extranet.

De Klant erkent en accepteert dat de Vestigingen van de Partnermerken verantwoordelijk zijn voor de doorgestuurde informatie en voor het bijwerken van hun tarieven, kosten, prijzen, beschikbaarheid, voorwaarden en andere informatie die op de Diensten wordt weergegeven.

LOUVRE HOTELS GROUP kan de nauwkeurigheid, precisie of beperking van de informatie niet verifiëren of garanderen. Dientengevolge is LOUVRE HOTELS GROUP niet aansprakelijk voor fouten, onderbreking van de dienst, onnauwkeurige, misleidende of foute informatie of zelfs een gebrek aan informatie van de Partners.

Elke Partner wiens aanbiedingen beschikbaar worden gesteld op de Diensten, blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en correctheid van de informatie en door de Partner gedane aanbiedingen op de Diensten, inclusief tarieven, prijzen, kosten, voorwaarden en beschikbaarheid.

-De Reservering/Boeking wordt geacht te bestaan uit het meedelen aan de Gast  van een boekingsnummer op het bevestigingsscherm; de Gast ontvangt zijn/haar boekingsbevestiging via e-mail.

Specifieke voorwaarden van de Partnersaanbiedingen :

Door een Reservering/Boeking bij een Partner te doen, accepteert de Gast de toepasselijke voorwaarden van het gereserveerde tarief (met name : aanpassing, annulering, no-show, tarieven, vergoedingsbeleid, belastingen, reclame-aanbiedingen, enz.).

De voorwaarden van het gereserveerde tarief van Partnermerken, zijn de voorwaarden die door de Partners zijn meegedeeld aan LOUVRE HOTELS GROUP en door LOUVRE HOTELS GROUP op de Diensten worden weergegeven.

LOUVRE HOTELS GROUP raadt de Klant aan contact op te nemen met de Vestiging om de door de Partners op de Diensten weergegeven voorwaarden te controleren.

Betalingsmethoden - Partnermerken :

Indien mogelijk gemaakt door de Diensten en de bestaande overeenkomst tussen LOUVRE HOTELS GROUP en de Partner, heeft de Klant de optie om zijn/haar Reservering/Boeking rechtstreeks op de Diensten te betalen (geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de voorwaarden van de Partneraanbieding) dankzij de beveiligde online betalingsmethoden. Voor bepaalde Reserveringen/Boekingen beheert de technische tussenpersoon van LOUVRE HOTELS GROUP de betaling uit naam van en namens de Partner.

De Algemene Voorwaarden van de Partners kunnen worden geraadpleegd door te klikken op de onderstaande links :

De Lucien Barrière Group

 

SECTIE 6 : SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RECLAME-AANBIEDINGEN EN/OF SPECIALE AANBIEDINGEN

In verschillende perioden van het jaar doet LOUVRE HOTELS GROUP reclame-aanbiedingen en/of speciale aanbiedingen waarvoor specifieke tarieven en specifieke Algemene Verkoopvoorwaarden gelden, die kunnen worden geraadpleegd onder de volgende Voorwaarden :

 • Door te klikken op het tabblad op de website of de mobiele applicatie die overeenkomt met de reclame-aanbieding en/of speciale aanbieding van de Reservering/Boeking van de Gast ;
 • Via de zoektocht van de Gast op de site of mobiele applicatie ;
 • Om te kunnen profiteren van deze reclame-aanbiedingen en speciale aanbiedingen met speciale tarieven (sport, senior, bedrijf), kan de Gast worden gevraagd een persoonlijke en specifieke code in te voeren om de toepassing van het betreffende tarief te rechtvaardigen.

 

SECTIE 7: SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LOYALITEITSPROGRAMMA’S

LOUVRE HOTELS GROUP stelt Klanten in de gelegenheid mee te doen aan haar loyaliteitsprogramma, waarvan de Algemene bepalingen en Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden, indien van toepassing, kunnen worden geraadpleegd door te klikken op de bijbehorende links op de Diensten. Deze loyaliteitsprogramma’s gelden niet noodzakelijkerwijs voor de Partnermerken. De Klant wordt uitgenodigd de Algemene Voorwaarden van het loyaliteitsprogramma te raadplegen ter controle.

 

SECTIE 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1 LOUVRE HOTELS GROUP en de Gast nemen op zich in goed vertrouwen hun beloftes na te komen in overeenstemming met de AV en ze zijn aansprakelijk voor eventuele schade voor een op hen terug te voeren inbreuk.

8.2 Door het doen van een Reservering/Boeking is de Gast gebonden aan een rechtstreekse contractuele relatie met de Vestiging. De op het Verblijf van de Gast van toepassing zijnde voorwaarden zijn specifiek voor elke Vestiging. De Klant wordt uitgenodigd contact op te nemen met de gekozen Vestiging voor de Algemene Voorwaarden van Verblijf.

Met name: zodra de Klant een Reservering/Boeking doet op de Diensten, fungeert LOUVRE HOTELS GROUP slechts als bemiddelaar tussen de Klant en de Vestiging, door de details van de Reservering/Boeking door te sturen naar de betreffende Vestiging en de Klant een bevestigingsmail te sturen uit naam en namens de Vestiging. De Gast erkent en accepteert dat LOUVRE HOTELS GROUP slechts als tussenpersoon fungeert en dat LOUVRE HOTELS GROUP derhalve niet aansprakelijk kan worden gesteld voor :

 • Het gebruik van Gegevens door de Vestiging :

In haar hoedanigheid van technische hulpverlener heeft LOUVRE HOTELS geen beheer over het gebruik van de Vestiging van de door de Klant overgedragen Gegevens.

 • Aanbiedingen :

De Vestigingen werken de Aanbiedingen bij en in het bijzonder alle bijbehorende tarieven, beschikbaarheid en andere informatie. LOUVRE HOTELS GROUP streeft ernaar te zorgen voor de nauwkeurigheid van de Aanbiedingen, met name betreffende de beschikbaarheid, prijs en omschrijving, maar kan niet garanderen dat de Aanbiedingen betrouwbaar en volledig zijn en overeenstemmen met de in haar bezit zijnde informatie.

De Klant kan contact opnemen met de Vestiging voor de Algemene Voorwaarden van Verblijf.

 • Gereserveerd Verblijf :

Nadat de Vestiging via e-mail de Reservering/Boeking aan de Klant heeft bevestigd, wordt de Vestiging de eerste contactpersoon van de Klant.

In ieder geval is de Vestiging als enige verantwoordelijk voor het verloop van het gereserveerde Verblijf en is meer in het algemeen als enige verantwoordelijk voor de relatie met de Klant, in bijzonder aangaande de Aanbieding en de Reservering/Boeking. 

De Klant kan contact opnemen met de Vestiging voor de Algemene Voorwaarden van Verblijf.

8.3 Het bedrijf LOUVRE HOTELS GROUP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren of onjuist uitvoeren van de Reservering/Boeking van de Gast in het geval van een force majeure, veroorzaakt door een derde partij, die onvoorzien en onoverkomelijk is, veroorzaakt door de Gast, met name het niet beschikbaar zijn van het internet, onmogelijkheid om toegang te nemen tot de website, externe bemoeienis, computervirussen of in het geval van een betaling vooraf die niet is geautoriseerd door de bank van de houder.

8.4 Hypertext-links kunnen omleiden naar andere sites/diensten dan de site van LOUVRE HOTELS GROUP, de Commerciële merken en de mobiele applicatie. Voor de inhoud van dergelijke sites en geboden diensten kan de website van LOUVRE HOTELS GROUP niet aansprakelijk worden gesteld.

8.5 De Gast erkent de risico’s van het gebruik van internet. LOUVRE HOTELS GROUP doet haar best ervoor te zorgen dat de Diensten van haar leveranciers goed functioneren, maar kan niet garanderen dat de Diensten foutloos zijn of vrij van defecten. Dientengevolge kan LOUVRE HOTELS GROUP niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die het gevolg zijn van het gebruik van de Diensten of van de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Diensten te gebruiken. Met name kan LOUVRE HOTELS GROUP niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering, veroorzaakt door de Klant, een derde partij, of een force majeure.

8.6 Partners : De Klant wordt eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 5 van de AV, de Partners aansprakelijk zijn voor de Aanbiedingen die ze op de Diensten plaatsen. Als zodanig treedt LOUVRE HOTELS op als bemiddelaar tussen de Klant en de Partner.

LOUVRE HOTELS GROUP bemiddelt en stuurt de details van de Reservering/Boeking van de Klant in een bevestigingsmail, die de klant ontvangt uit naam en namens de Partner.

LOUVRE HOTELS GROUP kan de nauwkeurigheid, precisie of beperking van de informatie niet verifiëren of garanderen. Dientengevolge is LOUVRE HOTELS GROUP niet aansprakelijk voor fouten, onderbreking van de dienst, onnauwkeurige, misleidende of foute informatie of zelfs een gebrek aan informatie van de Partners.

Elke Partner wiens Aanbiedingen beschikbaar worden gesteld op de Diensten, blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en correctheid van de informatie en door de Partner gedane Aanbiedingen op de Diensten, inclusief tarieven, prijzen, kosten, voorwaarden en beschikbaarheid.

8.7 Een betaling die ongewoon, ineffectief, onvolledig of frauduleus is, wegens oorzaken toe te schrijven aan de Gast, leidt tot annulering van de bestelling op kosten van de gast, met behoud van civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen jegens de Gast.

8.8 Als onderdeel van zijn/haar Reservering/Boeking neemt de Gast op zich te handelen met due diligence en geen schade toe te brengen op enigerlei wijze aan de leden van het team van de Vestiging of derde partijen die in de Vestiging aanwezig zijn. Dergelijk gedrag kan ertoe leiden dat de Vestiging de Gast sommeert de Vestiging te verlaten, waarbij de Gast niet de mogelijkheid heeft enige vergoeding te eisen.

 

SECTIE 9 : WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De van toepassing zijnde AV is de AV die de Klant tijdens het doen van zijn/haar Reservering/Boeking heeft geaccepteerd.  Echter houdt LOUVRE zich het recht voor, zonder mededeling aan de Klant, om deze AV te allen tijde te wijzigen. De genoemde wijzigingen zullen onmiddellijk ingaan. Elk gebruik van de Diensten na een wijziging in dit Contract behelst aanvaarding door de Klant van de genoemde wijzigingen. Dientengevolge wordt de Klant aangeraden deze AV regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de genoemde wijzigingen en een kopie van de AV uit te printen en te bewaren.

 

SECTIE 10 : PERSOONSGEGEVENS

LOUVRE HOTELS GROUP verzamelt naar alle waarschijnlijkheid Persoonsgegevens, met name van de Gasten (hierna de “ Gegevensonderwerpen ”), met name tijdens de Reservering/Boeking en authenticatie van de Gasten, als onderdeel van het toegangsbeheer en gebruik van de Diensten.

Voor meer informatie over de bescherming van hun Persoonsgegevens worden Gasten uitgenodigd het geheimhoudingsbeleid te raadplegen, toegankelijk op de Diensten, de applicatie of door te klikken op de volgende links :

Op de website

Op de sites van de Commerciële merken :

 

SECTIE 11 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Via toegang tot de Diensten wijst LOUVRE HOTELS GROUP de Gebruiker, die dat aanvaardt, een licentie toe onder deze Algemene Voorwaarden De licentie wijst de Gebruiker het recht toe van privégebruik van de inhoud op de site. Deze AV behelsen niet enige overdracht op welke manier dan ook van intellectuele eigendomsrechten. De Klant profiteert slechts van het recht Reserveringen/Boekingen te doen op de Diensten, wereldwijd en onder de voorwaarden in de AV. De merken en logo’s op de site zijn de intellectuele eigendom van LOUVRE HOTELS GROUP/ Het gebruik ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOUVRE HOTELS GROUP. Gedeeltelijke of volledige reproductie van deze website of de informatie daarin op enig medium is alleen toegestaan voor privédoeleinden. De online geplaatste teksten op deze website, tenzij specifiek vermeld, zijn de intellectuele en wettige eigendom van de uitgever LOUVRE HOTELS GROUP. Deze teksten mogen worden aangehaald onder de voorwaarden, verordonneerd in artikel L 122-5 van de wet inzake intellectuele eigendom, mits de URL van de website of een hypertext-link duidelijk wordt aangegeven. Iedere fotografische reproductie van de website is het eigendom van LOUVRE HOTELS GROUP of is tot stand gekomen na voorafgaande toestemming van de auteur. Iedere link naar deze website is tot stand gekomen na voorafgaande toestemming, en voor iedere link naar deze website dient voorafgaande schriftelijke toestemming te worden verkregen.

 

SECTIE 12 : VOLLEDIGHEID EN TITELS

Deze AV zijn aangevuld met wettelijke kennisgevingen, het geheimhoudingsbeleid, het beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens en het beleid inzake cookies.

Aangezien deze documenten met de tijd onderhevig zijn aan wijzigingen, gaat de meest recente versie boven de voorgaande versie. Deze contractuele documenten zijn van toepassing, met uitzondering van enig ander door de Klant verstrekt document, dat niet bindend is voor de LOUVRE HOTEL GROUP.

Deze documenten formuleren de volledige verplichtingen van de partijen met betrekking tot de betreffende onderwerpen. Aan deze Algemene Voorwaarden mogen geen algemene of specifieke voorwaarden worden toegevoegd die meegedeeld zijn door de Klant.

De contractuele documenten die de toezegging van de partijen vormen, in volgorde van prioriteit, zijn : 1. De Boekingsbevestiging (inclusief de specifieke Algemene Voorwaarden van het gereserveerde tarief en de AV van Verblijf van de betreffende Vestiging) en de AV aangevuld met het geheimhoudingsbeleid, het beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens, de wettelijke verklaringen en het beleid inzake cookies.

In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Boekingsbevestiging en de Algemene Voorwaarden, zijn de voorwaarden die genoemd zijn in de Boekingsbevestiging enkel en uitsluitend van toepassing voor de betreffende verplichting.

Als er problemen zijn met de interpretatie van titels van de clausules en de clausules zelf, vallen de titels weg en heeft de inhoud van de clausule de overhand.

 

SECTIE 13 : FORCE MAJEURE

Een force majeure betekent een gebeurtenis waarover de partijen geen controle hebben en die tegelijkertijd onvoorzien en onoverkomelijk is, waardoor de Klant, of het Hotel, wordt verhinderd een deel of alle van de verplichtingen in het contract na te komen. Gevallen die normaliter door de Franse rechtbanken worden erkend als force majeure of onvoorziene gebeurtenissen, zullen als zodanig worden beschouwd.

Geen partij mag aansprakelijk worden gesteld en opzichte van de andere partij in het geval van niet-uitvoering van verplichtingen wegens een force majeure. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een force majeure, de uitvoering van wederzijdse verplichtingen van de partijen opschort en dat elke partij de kosten draagt die daarvan het gevolg zijn.

 

SECTIE 14 : CLAIMS – KLANTENSERVICE

Iedere aanvraag voor informatie of een klacht over een Reservering/Boeking moet worden gestuurd naar de betreffende Vestiging, of naar de klantenservice van de Partner, of naar de klantenservice van de LOUVRE HOTELS GROUP, die voor bemiddeling tussen de partijen zal zorgen.

De contactgegevens van de klantenservice van de LOUVRE HOTELS GROUP zijn als volgt :

Per post  Tour Voltaire - 1 place des Degrés - 92800 La Défense - Frankrijk

Per telefoon : + 33 (0)1.73.21.98.99

Per e-mail : relation@louvre-hotels.com

De Klant wordt uitgenodigd enige klacht in verband met een Verblijf zo snel mogelijk te verzenden, om de verwerking ervan te faciliteren. Bovendien dient de Klant enige storende factoren tijdens zijn/haar Verblijf te hebben gemeld, om de mogelijk gevolgen daarvan te hebben kunnen beperken.

 

SECTIE 15 : CONSUMENTENOMBUDSMAN

Als u zich tot onze klantenservice heeft gericht en na zestig (60) dagen geen bevredigend antwoord heeft ontvangen, kunt u zich via e-mail richten tot de Toerisme- en Reisbemiddelaar door het referentieformulier te gebruiken dat u vindt op de website www.mtv.travel, of schriftelijk op het volgende adres :

Association de Médiation Tourisme et Voyage (MTV)

17 avenue Carnot

75017 PARIS

 

SECTIE 16 : GELDENDE WETGEVING

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan Frans recht. Conform artikel L.141-5 van het consumentenrecht, kan de consument naar keuze de zaak verwijzen naar een van de rechtbanken met territoriale jurisdictie inzake het Burgerlijk Wetboek, de rechtbank van de plaats waar de consument verbleef toen hij/zij het contract aanging of waar de schadelijke gebeurtenissen plaatsvonden. De partijen nemen op zich hun best te doen om een schikking te treffen.

ONS AANBOD

UW VERBLIJF PLANNEN

HULP NODIG?

PREMIERECLASSE.COM

RESERVERINGSCENTRUM

ONDERWEG? KRIJG APP!

VOLG ONS

Louvre Hotels Group logo