Algemene reserverings- en verkoopvoorwaarden (voor particulieren)


Inleiding

Het gebruik van deze website houdt en dat onze algemene voorwaarden geheel en volledig worden aanvaard. Door gebruik te maken van deze website erkent u volwassen te zijn en garandeert u de getrouwheid en de juistheid van de geleverde informatie. Elk frauduleus of onrechtmatig gebruik in uw naam of in opdracht van een derde kan leiden tot het ontzeggen van onze diensten en eventueel tot financiële aansprakelijkheid. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk gebruik van onze website en voor alle reserveringen en aankopen die worden gedaan op deze website in een van de bij de economische pool LOUVRE HOTELS GROUP aangesloten hotels in Europa (Première Classe, Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige). De gepresenteerde aanbiedingen en algemene voorwaarden zijn geldig op de dag dat zij worden ingezien. Zij worden regelmatig bijgewerkt, maar elke reservering zal worden uitgevoerd op de datum van verblijf onder de opgegeven voorwaarden. Er kunnen geen reserveringen of aankopen worden gedaan na 21:00 uur (plaatselijke tijd van het hotel) voor diezelfde dag, hetzelfde geldt voor Campanile, Kyriad en Kyriad Prestige en voor Première Classe. In dat geval meldt u zich rechtstreeks bij het hotel (Raadpleeg de pagina "Hotelgids"). De kamers worden verhuurd van 14:00 uur tot 12:00 uur (plaatselijke tijd van het hotel). Première Classe hotels zijn 24 uur per dag bereikbaar dankzij de betaalterminals (gebruik in voorkomende gevallen uw creditkaart en uw reserveringsnummer). Let op: vele hotels sluiten om 21:00 uur (plaatselijke tijd van het hotel). Wij bieden onze klanten de mogelijkheid aan om eerder te arriveren en/of later te vertrekken. Wij wijzen u er echter op dat in dat geval een toelage kan worden berekend op eigen beslissing van het hotel. Aarzel niet om contact met hen op te nemen.

Naar boven

Reservering

U zult voor elke reservering een nummer ontvangen, waarmee u in voorkomende gevallen uw reservering kunt annuleren (let op: in geval van betaling online is er geen annulering, wijziging of vergoeding mogelijk). Voor elke reservering op het internet wordt u gevraagd om uw creditcardnummer (en de verloopdatum) als zekerheid. Het betalen geschiedt op locatie aan het einde van uw verblijf, behalve als u zich niet meldt bij het hotel en u uw reservering niet vooraf hebt geannuleerd voor uiterlijk 18:00 uur In dat geval zal het bedrag van uw eerste overnachting op uw creditkaart worden gedebiteerd. In de meeste hotels worden de volgende betaalmiddelen geaccepteerd (naast contanten): Visa, American Express, Mastercard, Diner’s club, Maestro, Eurocard. Een bepaald aantal hotels accepteert ook de volgende betaalmiddelen: Aurore, Japan Credit Bureau, Chèques Vacances, chèques Cadhoc, chèques Tir Groupé, chèques 3 Suisses. 

Neem voor nadere inlichtingen rechtstreeks contact op met het desbetreffende hotel.

Naar boven

Annuleringsvoorwaarden

U kunt via internet op de dag zelf annuleren bij het centrale reserveringssysteem of bij het hotel voor 18.00 uur (lokale tijd). U krijgt in dat geval een annuleringsnummer.

Naar boven

Prijs

De prijzen die op de site worden genoemd zijn in euro's of in voorkomende gevallen in de plaatselijke munteenheid. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief mogeljke gemeentelijke heffingen voor toeristenbelasting per dag en per gast. Onze prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar prijswijzigingen gelden niet voor al bevestigde reserveringen, onder voorbehoud van wettelijke heffingen door het bevoegde gezag.

Naar boven

Online betalen

Onze site bevat een aantal aanbiedingen van hotels in Frankrijk waar alleen online betaald kan worden. LET OP: in dat geval kunnen geen wijzigingen plaatsvinden, annulering of terugbetaling, het totale bedrag voor het verblijf wordt van uw bankrekeningen afgeschreven. Overeenkomstig artikel L121-21-8 van de Franse Consumentenweg is het recht van intrekking bepaald in artikel L121.21 niet van toepassing. U betaalt online met uw bankpas (Visa kaarten, Mastercard, Eurocard ) via met een beveiligd systeem. Er wordt gevraagd naar het nummer van uw bankpas, naar de drie laatste cijfers op de achterkant van de kaart en naar de vervaldatum van de kaart. Elke onrechtmatige, niet uitvoerbare, niet volledige of frauduleuze, aan de klant verwijtbare betaling leidt tot annulering van de bestelling op kosten van de klant zonder dat de klant zich kan beroepen op civielrechtelijke stappen of schadevergoeding. Bestellen gaat als volgt: • u geeft zoekcriteria op • u kunt gebruik maken van een of meerdere aanbiedingen • u kiest de aanbieding die u het meest geschikt lijkt • er verschijnt een samenvatting van uw bestelling (details en totale prijs) • u controleert de gegevens en wijzigt zonodig uw bestelling • u bestelling is pas definitief na acceptatie van onze algemene verkoopvoorwaarden • u betaalt via een beveiligd systeem • op uw scherm verschijnt een gedetailleerde bevestiging (afdrukken en bewaren) • binnen uiterlijk een uur ontvangt u op het e-mailadres dat u heeft doorgegeven een gedetailleerde bevestiging van uw bestelling. Het gereserveerde verblijf is pas definitief nadat het bedrag van uw bankrekening is afgeschreven en pas na ontvangst van onze bevestiging. De bevestiging wordt beschouwd als een overeenkomst tussen de partijen. De klant wordt aangemoedigd om de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het indienen van een claim om te zorgen dat deze wordt behandeld in de best mogelijke omstandigheden.

Naar boven

Huisdieren

Alleen huisdieren van minder dan 10 kg worden geaccepteerd. Slechts één huisdier per kamer*. Wij wijzen u er echter op dat in dat geval een toelage kan worden berekend op eigen beslissing van het hotel. Aarzel niet om contact met hen op te nemen. Uit hygiëne-overwegingen hebben de dieren geen toegang tot de restaurant- of ontbijtzalen wanneer de maaltijden worden geserveerd.* Onder voorwaarde van de beschikbaarheid van kamers die geschikt zijn voor huisdieren.

Naar boven

Klachten

Verzoeken om informatie en klachten dienen opgestuurd te worden naar het betreffende hotel of naar Service clientèle Louvre Hotels Group (Tour Voltaire 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX - France). Genoemde Service clientèle bemiddelt tussen de Partijen. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de hotels worden geëxploiteerd door vennootschappen die juridisch onafhankelijk zijn van de vennootschap Louvre Hotels Group waar zij mee verbonden zijn door een franchiseovereenkomst. De hotels zijn tegenover de klant volledig verantwoordelijk zijn mogelijke schade. De beroepsaansprakelijkheid van Louvre Hotels Group en van de hotels is ondergebracht bij solvabele verzekeringsmaatschappijen. Klachten met betrekking tot het verblijf worden uitsluitend behandeld indien ze binnen 30 dagen na afloop van het verblijf zijn opgestuurd. De klant wordt aangemoedigd om een ​claim in verband met een verblijf bij de eerste gelegenheid op te sturen zodat deze eenvoudiger kan worden verwerkt. Hij/zij zal eventuele overlast moeten hebben gemeld tijdens zijn/haar verblijf om eventuele gevolgen te beperken.

 

Naar boven

Consumentenombudsman

Na u tot onze klantendienst te hebben gericht en geen bevredigend antwoord te hebben ontvangen na zestig (60) dagen, kan u zich via e-mail richten tot de Toerisme- en Reisbemiddelaar door het referentieformulier te gebruiken dat kan gevonden worden op de website www.mtv.travel, of schriftelijk op het volgende adres:

Association de Médiation Tourisme et Voyage (MTV)

17 avenue Carnot

75017 PARIS

Naar boven

Overboeking

Indien een hotel als gevolg van een niet van het hotel afhankelijke gebeurtenis, niet in staat is te voldoen aan de geaccepteerde reservering, zal het hotel zich op zijn kosten inspannen om u over te boeken naar een ander hotel in de omgeving van minstens dezelfde categorie.

Naar boven

Bescherming persoonlijke gegevens

Zie de wettelijke bepalingen.

Naar boven

Verantwoordelijkheid en garantie

De klant kent de risico's verbonden aan het gebruik van internet. Louvre Hotels Group verzoekt haar leveranciers alle benodigde inspanningen te leveren zodat de site goed goed functioneert, maar geeft geen garanties omtrent de werking van de site. Louvre Hotels Group is dus niet verantwoordelijk voor schade ontstaan als gevolg van het niet of gedeeltelijk niet kunnen gebruiken van de site. In het bijzonder kan Louvre Hotels Group niet door klanten en derden verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of slecht functioneren van de site of voor schade als gevolg van overmacht.

Naar boven

Toepasbaar recht

Op de onderhavige algemene voorwaarden is Frans recht van toepassing en zijn de rechtbanken bevoegd waar de aanvrager is gevestigd. De Partijen zijn echter verplicht alles in het werk te stellen om een oplossing in der minne te bereiken.

Naar boven

Slotbepalingen

Het feit dat Louvre Hotels Group zich niet beroept op een van de clausules uit de onderhavige algemene voorwaarden houdt niet in dat Louvre Hotels Group afziet van het nut van de clausule. Indien een van de clausules nietig wordt verklaard, wordt de clausule, mits niet essentieel en bepalend, beschouwd niet geschreven te zijn, zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige bepalingen. In geval van overmacht, inclusief onderbreking van telecommunicatiemogelijkheden en stakingen, is het hotel niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen en worden in het geval van online vooruitbetaling online de vooruitbetaalde bedragen teruggestort, met uitzondering van het betalen van schadevergoeding. Er zijn aanbiedingen en faciliteiten voor groepen, vergaderingen, seminars, sportieve evenementen, etc. Bel voor meer informatie met 0825 003 003 (Donkerblauw nummer € 0.15 per minuut inclusief BTW).

Naar boven

De waarborg van de beste prijs online

 

Hebt u op een andere site een hotelovernachting gevonden bij Premiere Classe die minder duur is ?

 

Premiere Classe betaalt u het verschil terug op voorwaarde dat de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen:

 

Een reservering die op de site www.premiereclasse.com wordt uitgevoerd, garandeert u dat u geniet van het laagste beschikbare tarief op het Internet.

Deze waarborg is van toepassing op alle Premiere Classe-hotels in Frankrijk en internationaal die op de site www.premiereclasse.com het icoon € krijgen.

De tarieven die worden gewaarborgd de beste online prijzen te zijn, moeten toegankelijk zijn voor het individuele publiek en meer bepaald moeten ze open zijn voor de reservering met uitsluiting van:

Tarieven die voor groepen/seminaries zijn gereserveerd

Tarieven die voor de firma’s zijn gereserveerd

Tarieven die voor de houders van de getrouwheidskaarten Helho Plus en Helho Pro zijn gereserveerd

Tarieven die voor de partners van Premiere Classe zijn gereserveerd

Tarieven die voor de medewerkers van Louvre Hotels Group zijn gereserveerd

Dit goedkopere aanbod moet identiek zijn aan datgene dat op de site www.premiereclasse.com aan de klant wordt gedaan, meer bepaald moet het een overnachting te genieten:

In hetzelfde hotel (dezelfde naam en hetzelfde adres)

Op dezelfde data en voor hetzelfde aantal nachten

In hetzelfde type van kamer (één-, twee- drie-, vierpersoonskamer)

Voor hetzelfde aantal personen

In dezelfde valuta

Met gelijkwaardige verkoopsvoorwaarden

De waarborg van het beste tarief is slechts van toepassing op het logies (éénpersoonskamer) met uitsluiting van alle andere belastingen, fooien, restauratie en andere belastingen.

In het kader van onze getrouwheidsprogramma's, zal het gecrediteerde aantal punten worden gebaseerd op het tarief dat op het moment van het vertrek van de klant wordt betaald.

Van zodra de aanvraag wordt gevalideerd, zal de terugbetaling gebeuren binnen een indicatieve termijn van dertig dagen vanaf de werkelijke datum van verblijf, en dit per cheque.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. In overeenstemming met artikel L141-5 van de Franse consumentenwet, heeft de consument het recht om naar eigen goeddunken naar het gerecht te stappen dat territoriaal bevoegd is krachtens het Franse wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of naar het gerecht van de plaats waar hij/zij woont op het moment van het sluiten van het contract óf naar het gerecht van de plaats waar de eventuele schade is ontstaan De partijen zullen zich echter inspannen om tot een minnelijke schikking te komen.

 

 

Naar boven